Pryd fydd yr wybodaeth yn cael ei datgelu?


Heddlu Gwent
Pencadlys yr Heddlu
Croesyceiliog

Achosion Brys: 999
Rhif ar gyfer Achosion Nad Ydynt yn Rhai Brys: 101
Y Prif Switsfwrdd: 01633 838111
www.gwent.police.uk