Dogfennau i'w Lawrlwytho

 

Adroddiad Blynyddol 2009/10http://www.gwentmappa.org.uk/fileadmin/PDFs/downloads/786_01_MAPPA_report_0910_ENG_WEB.pdf

Adroddiad Blynyddol 2008/9http://www.gwentmappa.org.uk/fileadmin/PDFs/downloads/mappareport_0809ENG_WEB.pdf

Adroddiad Blynyddol 2007/8

http://www.gwentmappa.org.uk/fileadmin/PDFs/downloads/MAPPA_-_Keeping_Our_Communities_Safe_-_English.pdf

Taflen Datgelu Gwybodaeth gan MAPPAhttp://www.gwentmappa.org.uk/fileadmin/PDFs/downloads/Disclosure_of_information_-_English.pdf

MAPPA Information for Offenders Leaflet