Dolenni

Gallwch fwrw golwg ar y dolenni canlynol i gael mwy o wybodaeth am yr asiantaethau MAPPA:

Heddlu Gwent
http://www.gwent.police.uk/

Ymddiriedolaeth Prawf Cymru
http://www.walesprobationtrust.gov.uk/

Gwasanaeth Carchardai EM
http://www.hmprisonservice.gov.uk/

Y Swyddfa Gartref
http://www.homeoffice.gov.uk/

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder

http://www.justice.gov.uk/

NOMS

http://www.justice.gov.uk/about/noms.htm

 

Byrddau Lleol Diogelu Plant yng Ngwent

Blaenau Gwent
http://www.blaenau-gwent-lscb.org.uk/index.html

Caerffili

www.caerphillysafeguarding.org.uk/

Casnewydd
http://www.newport.gov.uk/_dc/index.cfm?fuseaction=nppartnerships.safeguardingchildren

Torfaen

http://www.torfaen.gov.uk/HealthAndSocialCare/SocialCareServices/ChildrenServices/ChildProtection/TorfaenLocalSafeguardingChildrenBoard/Home.aspx

Sir Fynwy

http://www.monmouthshire.gov.uk/site/scripts/documents_info.php?documentID=236&pageNumber=3